Brukevilkår

Advarsel

1. IDENTITET TIL EIEREN AV NETTET
PACKAGING COLOR MANUFACTURING SL med Barcelona Commercial Registry, Sheet B-397012, Folio 94, Volume 41788, Book, Section, Date 21. mai 2.010 - CIF-nr. B-65297699 med adresse på Avenida Riera, 34, 08960 Desvern, Santonacel ), og e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den. , er eieren av denne nettsiden, med domenet pcmgrupo.com

2. GODKJENNING AV VILKÅRENE FOR BRUK
Bruken av denne nettsiden tilskriver navigatøren, enten det er en fysisk eller juridisk person, statusen som BRUKER, noe som innebærer overholdelse av vilkårene og betingelsene som er angitt nedenfor. For alle formål vil vilkårene og betingelsene bli vurdert i versjonen som ble publisert på tidspunktet for tilgang.

BRUKER anbefales å lese nøye vilkårene og betingelsene nedenfor før du bruker tjenestene som tilbys. På samme måte kan tilgang til visse tjenester gjennom denne nettsiden være underlagt visse spesifikke betingelser som, avhengig av tilfellet, erstatter, kompletterer og/eller endrer disse generelle betingelsene. Derfor, før brukeren får tilgang til og/eller bruker tjenestene våre, må BRUKER også lese de tilsvarende spesielle betingelsene nøye.

Hvis du ikke godtar vilkårene for bruk, må du avstå fra å få tilgang til og bruke tjenestene på denne nettsiden. Disse bruksvilkårene regulerer den generiske bruken av nettstedet av BRUKER som har mulighet til å se og skrive dem ut. Eieren av nettstedet forbeholder seg retten til å endre eller slette når som helst og uten forvarsel innholdet, tjenestene og informasjonen som finnes på denne nettsiden, samt å begrense eller kansellere vilkårene og betingelsene som gjelder for nettstedet.

3. INTELLEKTUELT OG INDUSTRIELL EIENDOM
Innholdet på denne nettsiden er beskyttet av lovene om intellektuell og industriell eiendom. Nettstedet, inkludert men ikke begrenset til dets programmering, redigering, kompilering og andre elementer som er nødvendige for driften, designene, logoene, teksten og/eller grafikken er eiendommen til personen som er ansvarlig for nettstedet, eller, der det er aktuelt, det har en lisens eller uttrykkelig autorisasjon fra forfatterne.

Uavhengig av formålet de var ment for, krever total eller delvis reproduksjon, bruk, utnyttelse, distribusjon og markedsføring i alle tilfeller skriftlig forhåndsgodkjenning fra eieren av nettstedet. Krenkelse av noen av de nevnte rettighetene kan utgjøre et brudd på disse bestemmelsene, samt en forbrytelse som er straffbar i henhold til artikkel 270 ff.

Andre design, logoer, tekst og/eller grafikk enn de som er ansvarlige for nettsiden og som kan vises på nettsiden tilhører deres respektive eiere, som selv er ansvarlige for enhver mulig kontrovers som kan oppstå angående dem. I alle fall er det uttrykkelig og forhåndsgodkjenning fra dem.

Krav som kan fremsettes av BRUKERE i forhold til mulige brudd på immaterielle eller industrielle rettigheter på noe av innholdet på denne nettsiden skal adresseres til e-posten Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den. .

4. TILGANG TIL NETTET
Vårt web kan besøkes av enhver BRUKER fritt og gratis. Personopplysningene du gir oss vil alltid bli behandlet i henhold til gjeldende regelverk.

5. RIKTIG BRUK AV NETTSIDEN
BRUKER forplikter seg til å bruke nettet, innholdet og tjenestene i samsvar med loven, med god skikk og offentlig orden.
BRUKER forplikter seg til og godtar å:

 • Ikke bruk nettstedet eller tjenestene som tilbys gjennom det til ulovlige formål eller effekter eller i strid med innholdet i denne juridiske merknaden som skader tredjeparters interesser eller rettigheter, eller som på noen måte kan skade, deaktivere eller forringe nettstedet eller dets tjenester eller forhindre tilfredsstillende bruk av nettet til andre brukere.
 • Ikke ødelegge, endre, deaktivere eller på noen annen måte skade data, programmer eller elektroniske dokumenter og andre som finnes på nettet.
 • Ikke introduser programmer, virus, makroinstruksjoner, miniapplikasjoner eller andre logiske enheter eller tegnsekvenser som forårsaker eller kan forårsake noen form for endring i datasystemene til personen som er ansvarlig for Internett eller tredjeparter.
 • Ikke misbruk informasjon, meldinger, grafikk, tegninger, lyd- og/eller bildefiler, fotografier, opptak, programvare og generelt noe materiale som er tilgjengelig via nettet eller tjenestene det tilbyr.
 • Ikke introduser handlinger, holdninger eller diskriminerende ideer basert på kjønn, rase, religion, tro, alder eller tilstand.
 • På samme måte forbeholder den ansvarlige for nettet seg retten til å nekte eller trekke tilbake tilgang til nettet og/eller tjenestene når som helst og uten behov for forhåndsvarsel til de BRUKERE som ikke overholder disse generelle betingelsene.

6. ANSVARSSYSTEM
Personen som er ansvarlig for nettet vil ikke være ansvarlig, direkte eller subsidiært, for:

 • Kvaliteten på tjenesten, tilgangshastigheten, riktig drift eller tilgjengeligheten eller kontinuiteten i driften av nettet.
 • At det er tjenesteavbrudd, forsinkelser, feil, funksjonsfeil på samme og generelt andre ulemper som har sin opprinnelse i årsaker som er utenfor eieren av nettets kontroll. • En forsettlig eller uaktsom handling fra BRUKER og/eller er forårsaket av force majeure. I alle fall, uansett årsak.
 • Direkte eller indirekte skader, følgeskader og/eller tapt fortjeneste.
 • Innholdet og meningene til tredjeparter eller informasjonen på tredjeparts nettsider som kan nås via lenker eller nettstedsøkemotorer.
 • Skadene som kan påføres BRUKERNES datamaskiner på grunn av mulige datavirus som oppstår som et resultat av å surfe på nettstedet eller annen skade som følge av slik surfing.
 • Manglende overholdelse av loven, moral og allment akseptert god skikk eller offentlig orden som følge av overføring, spredning, lagring, tilgjengeliggjøring, mottak, innhenting eller tilgang til innholdet.
 • Lastene og defektene ved alle typer innhold som overføres, spres, lagres eller gjøres tilgjengelig, mangelen på oppdatering eller nøyaktighet, eller deres vitenskapelige kvalitet, der det er relevant.
 • På samme måte garanterer ikke eieren at nettet og serveren er fri for virus og er ikke ansvarlig for skader forårsaket av tilgang til nettet eller manglende evne til å få tilgang.
 • Eieren vil ha rett til, uten kompensasjon til BRUKER for disse konseptene, midlertidig å suspendere tjenestene og innholdet på nettstedet for å utføre vedlikehold, forbedring eller reparasjonsoperasjoner.
 • Eieren forbeholder seg retten til å endre eller slette når som helst og uten forvarsel innholdet og tjenestene som finnes på denne nettsiden, uten å påta seg noe ansvar for det, samt for det faktum at informasjonen ikke er oppdatert.

7. DATABESKYTTELSE
I samsvar med bestemmelsene i gjeldende regelverk om beskyttelse av personopplysninger, informerer vi deg om at informasjonen som oppgis av brukeren vil bli innlemmet i behandlingssystemet som eies av behandlingsansvarlig for å lette, fremskynde og oppfylle forpliktelsene som er etablert mellom begge fester.

På samme måte informerer eieren og behandlingsansvarlig at dataene vil bli oppbevart i den perioden som er strengt nødvendig for å overholde forskriftene nevnt ovenfor. Så lenge du ikke kommuniserer noe annet, vil vi forstå at dataene dine ikke har blitt endret, at du godtar å varsle oss om enhver variasjon og at vi har ditt samtykke til å bruke dem til de nevnte formålene.

Du blir informert om at du vil fortsette å behandle dataene på en lovlig, lojal, transparent, adekvat, relevant, begrenset, nøyaktig og oppdatert måte. Det er derfor den behandlingsansvarlige forplikter seg til å iverksette alle rimelige tiltak slik at disse slettes eller korrigeres uten opphold når de er unøyaktige.

I samsvar med rettighetene gitt av gjeldende regelverk om databeskyttelse, kan brukeren utøve rettighetene til tilgang, retting, begrensning av behandling, sletting, portabilitet og motstand mot behandling av deres personopplysninger, samt samtykke gitt for behandlingen av dem, og forespørselen din må rettes skriftlig og tilstrekkelig identifisere deg til adressen nevnt i punkt 1. På samme måte kan du også kontakte kontrollmyndigheten for å fremsette kravet du anser som passende.

8. ANNONSER
I samsvar med bestemmelsene i lov 34/2002 av 11. juli om tjenester i informasjonssamfunnet og elektronisk handel (LSSICE), fokuserer retningslinjene for e-post på å sende kun kommunikasjon som BRUKER har bedt om å motta, etter å ha overført frivillig og uttrykkelig samtykke. Hvis brukeren ønsker å motta denne kommunikasjonen, må forespørselen hans adresseres skriftlig og tilstrekkelig identifisere seg til den elektroniske adressen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den.

9. GJELDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKSJON
Disse betingelsene er skrevet på spansk, og er underlagt gjeldende spansk lovgivning. Domstolene og domstolene i Madrid, Spania vil være kompetente for alle rettssaker eller som angår denne nettsiden.

Bilde

Flaske- og beholderdekorasjonsfirma, eksperter på flaskemaling med miljøvennlige teknikker og maling, serigrafi, varmstempling og lakkeringstjenester for glassbeholdere for mat, parfymeri, kosmetikk og HOME-duft. Mer enn 50 års erfaring innen emballasjedekorasjon sammen med toppmoderne produksjonslinjer. 

Den mest leste på nettsiden

kontakt

Avenida Riera 34, Sant Just Desvern 08960 (Barcelona)
+34 93 470 13 54

European Regional Development Fund

European Regional Development Fund

En måte å lage Europa på.