Juridisk merknad

Advarsel

1. IDENTITET TIL EIEREN AV NETTET
EMBALLASJE COLOR MANUFACTURING SL med CIF B65297699, med adresse på Avenida Riera, 34, Sant Just Desvern 08960 (Barcelona), og e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den. , er eieren av denne nettsiden, med domenet pcmgrupo.com

2. GODKJENNING AV VILKÅRENE FOR BRUK
Bruken av denne nettsiden tilskriver navigatoren, det være seg en fysisk eller juridisk person, tilstanden til BRUKER, som innebærer overholdelse av vilkårene og betingelsene som er angitt nedenfor. For alle formål vil vilkårene og betingelsene bli vurdert i versjonen som ble publisert på tidspunktet for tilgang. BRUKER anbefales å lese nøye gjennom vilkårene og betingelsene nedenfor før han tar i bruk tjenestene som tilbys. På samme måte kan tilgang til visse tjenester gjennom denne nettsiden være underlagt visse spesielle betingelser som, avhengig av tilfellet, erstatter, kompletterer og/eller endrer disse generelle betingelsene. Derfor, før brukeren får tilgang til og/eller bruker tjenestene våre, må BRUKER også lese de tilsvarende spesielle betingelsene nøye. Hvis du ikke godtar vilkårene for bruk, må du avstå fra å få tilgang til og bruke tjenestene på denne nettsiden. Disse bruksvilkårene regulerer den generelle bruken av Internett av BRUKER som har mulighet til å se og skrive ut dem. Eieren av nettstedet forbeholder seg retten til å endre eller slette når som helst og uten forvarsel innholdet, tjenestene og informasjonen som finnes på denne nettsiden, samt å begrense eller kansellere vilkårene og betingelsene som gjelder for nettstedet.

3. INTELLEKTUELT OG INDUSTRIELL EIENDOM
Innholdet på denne nettsiden er beskyttet av lovene om intellektuell og industriell eiendom. Nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, dets programmering, redigering, kompilering og andre elementer som er nødvendige for driften, designene, logoene, teksten og/eller grafikken er eiendommen til personen som er ansvarlig for nettet eller, der det er relevant, har en lisens eller uttrykkelig tillatelse fra forfatterne. Uavhengig av formålet de var ment for, krever total eller delvis reproduksjon, bruk, utnyttelse, distribusjon og kommersialisering i alle fall skriftlig forhåndsgodkjenning fra eieren av nettet. Krenkelse av noen av de nevnte rettighetene kan utgjøre et brudd på disse bestemmelsene, samt en forbrytelse som er straffbar i henhold til artikkel 270 og følgende i straffeloven. Designene, logoene, teksten og/eller grafikken utenfor personen som er ansvarlig for nettet og som kan vises på nettstedet, tilhører deres respektive eiere, og er selv ansvarlige for enhver mulig kontrovers som kan oppstå med hensyn til dem. I alle fall er det uttrykkelig og forhåndsgodkjenning fra dem.
Krav som kan fremsettes av BRUKERE i forhold til mulige brudd på immaterielle eller industrielle rettigheter på noe av innholdet på denne nettsiden skal adresseres til e-posten Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den. .

4. TILGANG TIL NETTET
Vårt web kan besøkes av enhver BRUKER fritt og gratis. Personopplysningene du gir oss vil alltid bli behandlet i henhold til gjeldende regelverk.

5. RIKTIG BRUK AV NETTSIDEN
BRUKER forplikter seg til å bruke nettet, innholdet og tjenestene i samsvar med loven, med god skikk og offentlig orden.
BRUKER forplikter seg til og godtar å:

 • Ikke bruk nettstedet eller tjenestene som tilbys gjennom det til ulovlige formål eller effekter eller i strid med innholdet i denne juridiske merknaden som skader tredjeparters interesser eller rettigheter, eller som på noen måte kan skade, deaktivere eller forringe nettstedet eller dets tjenester eller forhindre tilfredsstillende bruk av nettet til andre brukere.
 • Ikke ødelegge, endre, deaktivere eller på noen annen måte skade data, programmer eller elektroniske dokumenter og andre som finnes på nettet.
 • Ikke introduser programmer, virus, makroinstruksjoner, miniapplikasjoner eller andre logiske enheter eller tegnsekvenser som forårsaker eller kan forårsake noen form for endring i datasystemene til personen som er ansvarlig for Internett eller tredjeparter.
 • Ikke misbruk informasjon, meldinger, grafikk, tegninger, lyd- og/eller bildefiler, fotografier, opptak, programvare og generelt noe materiale som er tilgjengelig via nettet eller tjenestene det tilbyr.
 • Ikke introduser handlinger, holdninger eller diskriminerende ideer basert på kjønn, rase, religion, tro, alder eller tilstand.
 • På samme måte forbeholder den ansvarlige for nettet seg retten til å nekte eller trekke tilbake tilgang til nettet og/eller tjenestene når som helst og uten behov for forhåndsvarsel til de BRUKERE som ikke overholder disse generelle betingelsene.

6. ANSVARSSYSTEM
Personen som er ansvarlig for nettet vil ikke være ansvarlig, direkte eller subsidiært, for:

 • Kvaliteten på tjenesten, tilgangshastigheten, riktig drift eller tilgjengeligheten eller kontinuiteten i driften av nettet.
 • At det er tjenesteavbrudd, forsinkelser, feil, funksjonsfeil på samme og generelt andre ulemper som har sin opprinnelse i årsaker som er utenfor eieren av nettets kontroll. • En forsettlig eller uaktsom handling fra BRUKER og/eller er forårsaket av force majeure. I alle fall, uansett årsak.
 • Direkte eller indirekte skader, følgeskader og/eller tapt fortjeneste.
 • Innholdet og meningene til tredjeparter eller informasjonen på tredjeparts nettsider som kan nås via lenker eller nettstedsøkemotorer.
 • Skadene som kan påføres BRUKERNES datamaskiner på grunn av mulige datavirus som oppstår som et resultat av å surfe på nettstedet eller annen skade som følge av slik surfing.
 • Manglende overholdelse av loven, moral og allment akseptert god skikk eller offentlig orden som følge av overføring, spredning, lagring, tilgjengeliggjøring, mottak, innhenting eller tilgang til innholdet.
 • Lastene og defektene ved alle typer innhold som overføres, spres, lagres eller gjøres tilgjengelig, mangelen på oppdatering eller nøyaktighet, eller deres vitenskapelige kvalitet, der det er relevant.
 • På samme måte garanterer ikke eieren at nettet og serveren er fri for virus og er ikke ansvarlig for skader forårsaket av tilgang til nettet eller manglende evne til å få tilgang.
 • Eieren vil ha rett til, uten kompensasjon til BRUKER for disse konseptene, midlertidig å suspendere tjenestene og innholdet på nettstedet for å utføre vedlikehold, forbedring eller reparasjonsoperasjoner.
 • Eieren forbeholder seg retten til å endre eller slette når som helst og uten forvarsel innholdet og tjenestene som finnes på denne nettsiden, uten å påta seg noe ansvar for det, samt for det faktum at informasjonen ikke er oppdatert.

7. DATABESKYTTELSE
I samsvar med bestemmelsene i gjeldende regelverk om beskyttelse av personopplysninger informerer vi deg om at informasjonen som gis av brukeren vil bli innlemmet i behandlingssystemet som eies av Ansvarlig med det formål å kunne tilrettelegge, fremskynde og oppfylle forpliktelser etablert mellom begge parter. På samme måte informerer eieren og lederen om at dataene vil bli oppbevart i den perioden som er strengt nødvendig for å overholde de nevnte forskriftene. Så lenge du ikke kommuniserer noe annet, vil vi forstå at dataene dine ikke har blitt endret, at du godtar å varsle oss om enhver variasjon og at vi har ditt samtykke til å bruke dem til de nevnte formålene. Du blir informert om at du vil fortsette å behandle dataene på en lovlig, lojal, transparent, adekvat, relevant, begrenset, nøyaktig og oppdatert måte. Det er derfor den behandlingsansvarlige forplikter seg til å iverksette alle rimelige tiltak slik at disse slettes eller korrigeres uten opphold når de er unøyaktige. I samsvar med rettighetene gitt av gjeldende regelverk om databeskyttelse, kan brukeren utøve rettighetene til tilgang, retting, begrensning av behandling, sletting, portabilitet og motstand mot behandling av deres personopplysninger samt samtykket gitt for behandlingen av samme, å måtte rette forespørselen din skriftlig og tilstrekkelig identifisere deg til adressen nevnt i punkt 1. På samme måte kan du også kontakte kontrollmyndigheten for å fremsette kravet du finner hensiktsmessig.

8. ANNONSER
I samsvar med bestemmelsene i lov 34/2002 av 11. juli om tjenester i informasjonssamfunnet og elektronisk handel (LSSICE), fokuserer retningslinjene for e-post på å sende kun kommunikasjon som BRUKER har bedt om å motta, etter å ha overført frivillig og uttrykkelig samtykke. Hvis brukeren ønsker å motta denne kommunikasjonen, må forespørselen hans adresseres skriftlig og tilstrekkelig identifisere seg til den elektroniske adressen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den.

9. GJELDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKSJON
Disse betingelsene er skrevet på spansk, og er underlagt gjeldende spansk lovgivning. Domstolene og domstolene i Madrid, Spania vil være kompetente for alle rettssaker eller som angår denne nettsiden.

Image
Flaske- og beholderdekorasjonsfirma, eksperter på flaskemaling med miljøvennlige teknikker og maling, serigrafi, varmstempling og lakkeringstjenester for glassbeholdere for mat, parfymeri, kosmetikk og HOME-duft. Mer enn 50 års erfaring innen emballasjedekorasjon sammen med toppmoderne produksjonslinjer. 

PCM-bærekraft med ulike alternativer for å gjenvinne, pusse opp eller resirkulere beholdere og flasker med designfeil, merking eller serierester.

.

Den mest leste på nettsiden

 • Silketrykk av flasker og glassbeholdere

  Vi tilbyr silketrykktjenester for flasker og beholdere for forskjellige...

 • silketrykk av glass

  Dekorasjon av kopper og kopper av glass, keramikk og polykarbonat, vi dekorerer...

 • lakkert

  Malt og lakkert Lakkert er en teknikk der en overflate dekoreres...

 • Varmstempling

  Varmstempling på beholdere Varmstempling er en tørrmerkings- eller trykkteknikk...

kontakt

Avenida Riera 34, Sant Just Desvern 08960 (Barcelona)
+34 93 470 13 54